Frågor och svar om vaccination mot H1N1

Behöver alla vaccinera sig mot svininfluensa, H1N1?
Det är viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig mot influensan så att viktiga funktioner i samhället, till exempel vården, kan hållas igång.

Kommer det att finnas vaccin på min vårdcentral?
Socialstyrelsen rekommenderar att landstingen och regionerna beställer vaccin som räcker till två doser per invånare i respektive län. Men det är upp till varje landsting att besluta om hur många doser de ska köpa in och till vilka vaccinet ska ges.

När kan man börja vaccinera sig?
Hösten 2009 räknar man med att vaccineringen kan komma igång.

Varför rekommenderar Socialstyrelsen att alla ska vaccineras trots att influensan ger milda symtom?
Det är svårt att veta vem som blir allvarligt sjuk och därför behöver man vaccinera alla för att förhindra svåra sjukdomsfall. Även om influensan ger milda symtom hos de flesta, kan den orsaka allvarliga konsekvenser i samhället om många blir sjuka samtidigt.


Källa: Krisinformation.se