Samiskt kranium ska lämnas tillbaka

Ett kranium som förvaras vid Historiska museet i Stockholm ska återlämnas i samisk ägo. Det har regeringen beslutat. Kraniet från Lycksele härstammar från mitten av 1800-talet. (SR Sameradion)