Oetisk investering med passiv förvaltning

Risken för att fondbolag gör oetiska placeringar ökar samtidigt som så kallad passiv fondförvaltning, där en dator gör placeringarna med hjälp av ett index, blir allt vanligare.

– Problemet är när datorn inte tar hänsyn till de ansvarsfulla delarna i ett investeringsbeslut. Då blir det lätt ett urval som kanske leder till olika former av kriser när det visar sig att man investerat i bolag som begår allvarliga fel mot samhället i övrigt.

Ekot rapporterade tidigare i veckan om AP-fondernas investering i en guldgruva i Guatemala, som anklagas för att bryta mot mänskliga rättigheter. Den placeringen är delvis ett resultat av passiv förvaltning.

Passiv förvaltning innebär att man använder sig av ett index för att räkna ut var det är lönsamt att investera. Modellen har flera fördelar jämfört med aktiv förvaltning, och anses både säkrare och billigare. Men de flesta indexen tar inga hänsyn till hur företagen sköter sig när det gäller till exempel miljö och mänskliga rättigheter. Även Pia Nilsson, som är vd för branschorganisationen Fondbolagens förening, menar att möjligheterna att ta etiska hänsyn minskar med passiv förvaltning.

– Det vill jag hävda att det gör. Att man också har med i kriterierna att man ska ta hänsyn till olika miljö- och etikkrav. Det är mycket större möjligheter att göra det när man har en aktiv förvaltning.

Det finns också index som utformats för att kunna ta etiska hänsyn, och det är något som Gunther Mårder tror att vi kommer att se mer av i framtiden.

– Genom att göra en investering mot ett sådant index kan man kanske sortera bort bolag. Då får du ett renare urval av bolag. Men marknaden är väldigt omogen för det här. Det här är något väldigt nytt vilket gör att utbudet av den här typen av index är rätt begränsat.

Malena Wåhlin
malena.wahlin@sr.se