Talibaner använder Facebook

Talibaner kan via internet ha fått fram detaljerade uppgifter om danska soldaters resrutter i provinsen Helmand i Afghanistan.

Försvarets underrättelsetjänst har registrerat fientliga försök att avlyssna nätkommunikationen i provinsen. Därför skärps nu reglerna för hur de omkring 750 danska soldaterna får använda internet.

Danskarna är utspridda på flera baser och enheterna har använt nätforumet Facebook för att samordna operationer, uppger överstelöjtnant Kim Astrup vid försvarshögkvarteret.