Swedbank i kris bantar bort 3 600

Uppdaterad: 11:20
Swedbank kom på morgonen med sin delårsrapport. Banken redovisar en rörelseförlust på 1,8 miljarder kronor för årets andra kvartal. Det kan jämföras med vinsten på 4,6 miljoner kronor för motsvarande period i fjol. Följden av läget är att personalstyrkan minskas kraftigt. 

Totalt ska banken fram till mitten av 2010 ha skurit bort 3 600 personer, varav 500 i Sverige. Här ska neddragningarna främst ske genom naturliga avgångar.

Enligt Swedbanks vd Michael Wolf är kreditförlusterna inte oväntade.

– Resultatet före kreditförluster utvecklas väl och håller uppe gott under de här ekonomiska förhållandena som vi lever i. Och de befarade kreditförlusterna kommer också in i nivå med hur vi trodde att det skulle vara i samband med första kvartalets rapport. Så att det utvecklar sig i linje med våra antaganden, säger Swedbanks vd Mikael Wolf.

Men det är fortsatt höga kreditförluster och det är stora osäkra fordringar. Vilken signal tycker du att det ger bankens sparare och låntagare?

– Ja, bankens sparare och låntagare kommer det här kvartalet se att vi stärkt vår finansiella styrka, vår motståndskraft, trots att det har varit höga kreditförluster. Det var ju att vänta sig med den här ekonomin som vi lever i.

Men det är framför allt i Baltikum som det går illa. När börjar det vända där?

– Ja, vi tror att det andra halvåret, där kommer vi att se något mindre kreditförluster än vad vi sett första halvåret. Såvida det inte blir någon extern chock eller oförutsedd händelse.

Är det värsta över nu?

– Ja, vi tror att vi har sett väldigt mycket av nedgången. Men det är väldigt svårt att sia om framtiden, säger Swebanks vd Mikael Wolf.

Christer Hillbom
christer.hillbom@sr.se