Strategi mot svininfluensan

"Myndigheter måste ha en influensaplan"

Polis, försvar, försäkringskassa och andra organisationer förbereder sig nu för ett utbrott av svininfluensan. Så kallat samhällsviktiga myndigheter bör ha en plan för vad de ska göra om hälften av de anställda är borta från jobbet, säger Eva Hamberg på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

– Alla kommer inte att vara sjuka utan många är också hemma för att ta hand om anhöriga som är sjuka. Sedan kommer många att känna en rädsla för att vistas ute eller att gå till sitt arbete och i tron att man kan bli smittad, säger Eva Hamberg.

Ett av de stora problemen vid en pandemi är att många inte kommer till jobbet. Det blir extra problematiskt om organisationen behövs för att samhället ska fungera. På försvaret är man mitt uppe i att identifiera vilka av de anställda som är viktigast för att allt ska fungera.

För ett och ett halvt år sedan fick en lång rad samhällsviktiga myndigheter skarp kritik från Riksrevisionen för att krisberedskapen var mycket dålig. Det var enligt Riksrevisionen tydligt att exempelvis polisen inte visste vad de skulle göra om många anställda insjuknade. Men det ska finnas en plan i dag.

– Vi har gått ut med förnyad information och vi har gått igenom alla planerna, säger Per Engström på Rikspolisstyrelsen.

Tullverket har köpt in "pandemi-kit" med ansiktsmasker och handskar till alla anställda. Och man kommer bara att bemanna Skånes hamnar och flygplatser om det blir ont om folk. Men det blir svårt, det säger Tullverkets brottsbekämpningschef Sven Peter Ohlsson.

– Femtio procent, då har vi bekymmer. Det är bara att erkänna. Vi får leva med att vi kan ha stora bekymmer i gränskontrollen under en tid, säger Sven Peter Ohlsson.

Sofia Tanaka
sofia.tanaka@sr.se