5,4 miljarder i förlust för Swedbank

Swedbank fortsätter att plågas av tunga kreditförluster och osäkra fordringar på verksamhet i framför allt Lettland och Ukraina. Det visar den senaste rapporten som Swedbank kom med tidigare i dag.

Som väntat är det ett fortsatt elände som präglar bankens affärer på andra sidan Östersjön. Av kreditförluster hittills i år på totalt mer än 13 miljarder kronor är det bara en enda miljard som uppstått i Sverige.

Resten kommer från Swedbanks utlåning till hushåll och företag i Östeuropa. Det är Lettland som toppar med 4,5 miljard följt av Ukraina med 3,9 miljarder. Förlusterna har vuxit i ungefär samma takt månad för månad under första halvåret i år och det kommer att bli nya förluster men farten på de nya förlusterna blir lägre. Något som Swedbanks vd Michael Wolf tycker sig tecken på.

– Vi tror att under det andra halvåret kommer vi att se något mindre kreditförluster än vad vi sett under första halvåret såvida inte det blir någon extern chock eller oförutsedd händelse.

Är det värsta över nu?

– Ja, vi tror att vi har sett väldigt mycket av nedgången men det är väldigt svårt att sia om framtiden, säger Swedbanks vd Michael Wolf.

Osäkerheten är oerhört stor. Något som avspeglas i det som banken tar upp som osäkra fordringar.

Hittills i år har de ökat med 19 miljarder kronor Här finns frågetecken om det hastigt kan uppstå en obehaglig smäll som kan bottna i politiska beslut, till exempel genom en devalvering i Lettland eller att banken fogar sig i politiska beslut med skuldavskrivningar som ska minska risken för att belånade hushåll tvingas bort från hus och hem.

Därför väntar Swedbank inte på någon snabb vändning till ljusare tider. Den vinst banken gjorde under första halvåret 2008 är nu helt utraderad till sammantagen förlust på 5,4 miljarder hittills i år.

Christer Hillbom
christer.hillbom@sr.se