Kvinnor missgynnade i cancerstudier

Andelen kvinnor som deltar i kliniska prövningar med cancerläkemedel är liten jämfört med hur många som drabbas av sjukdomen. En amerikansk granskning av drygt 600 cancerstudier visar att bara 39 procent av deltagarna är kvinnor.

Det låga kvinnliga deltagande kan få allvarliga konsekvenser i form av svåra biverkningar, enligt Karin-Schenck Gustafsson, som är chef för Centrum för genusmedicin vid Karolinska Institutet.

– Det kan vara att man inte vet alls hur läkemedel fungerar på kvinnor. Då måste man när man gör prövningar ta hänsyn till detta. Gör man inte det blir det fel, och det kan till och med på sikt leda till att kvinnor får en ökad dödlighet för att de får fel läkemedel, säger Karin-Schenck Gustafsson.

Forskare vid University of Michigan i USA har granskat 661 kliniska studier med över en miljon deltagare. De har tagit upp sex olika cancerformer som inte är könsspecifika, exempelvis lungcancer, munhålecancer, hjärntumör, koloncancer och lymfom.

Resultaten publiceras i den amerikanska tidskriften Cancer. Förklaringen till det låga deltagandet i USA är att kvinnor vid sidan av yrkeskarriären även tar hand om barn och hushåll och därför har de svårare att få tid över.

Men enligt Karin Schenck-Gustafsson på Karolinska Institutet finns även andra orsaker; det är krångligare att göra studier på kvinnor eftersom de blir gravida, kommer i fertil ålder, går in i klimakteriet och när de har mens.

Detta gör att det också blir dyrare att ha med kvinnor, vilket framgår även av den amerikanska granskningen som visar att andelen kvinnor var högre i studier som delvis finansierats med statliga medel; drygt 41 procent jämfört mot 37 procent för de privat finansierade. Men det här förhållningssättet är kontraproduktivt, enligt Schenck-Gustafsson.

– Det här är dumsnålhet. För när man får dra in läkemedel som man redan haft på marknaden, och det kostar mycket pengar, så är det vanligare att läkemedlet dras tillbaka på grund av biverkning hos kvinnor, säger Schenck-Gustafsson

Det finns dock flera sätt att öka det kvinnliga deltagandet i kliniska prövningar av läkemedel, enligt Schenck-Gustafsson. Ett är att de vetenskapliga tidskrifterna måste kontrollera att kvinnors deltagande är tillfredställande innan de godkänner publicering av studierna. Ett annat är läkemedelsmyndigheter måste ställa höga krav samt att studier måste planeras i god tid och redan i inledningsfasen hitta lösningar för ökat deltagande från kvinnor. Men viktigast är ändå att hålla liv i diskussionerna om detta problem, säger Karin Schenck-Gustafsson.

– Man diskuterade de här frågorna väldigt mycket för 10-15 år sedan, och då blev det mycket bättre. Då inkluderade man lika många kvinnor och män. Men de senaste åren  har det blivit sämre igen. Det tyder på att de här frågorna måste man hela tiden ha aktuella och diskutera, för annars faller det tillbaks, säger Karin-Schenck Gustafsson.

Zana Schiroyi
zana.schiroyi@sr.se

Andrea Hökerberg
andrea.hokerberg@sr.se