Kustbevakningen:

"Svårt att bedöma sjöfylleri"

I arbetet mot sjöfylleri har kustbevakningen från och med i år möjlighet att testa misstänkta båtförare med särskilda bevisapparater. Men eftersom antalet apparater är för få, måste kustbevakarna istället försöka se om föraren är berusad.

– När vi stoppar en båt så har vi bara vår egen subjektiva bedömning att gå efter när det gäller berusningsgraden. Vi får förlita oss på magkänslan till att börja med, säger Mikael Furberg, befälhavare på Kustbevakningens fartyg KBV 285.

Kustbevakningen använder sig från och med i sommar av så kallade bevisapparater för att kunna analysera utandningsluften med en exakt promillehalt. Men instrumenten är dyra och det finns endast ett fåtal i landet och de flesta har ännu inte fått någon utbildning i hur de ska användas.

Kustbevakningen längs Norrlandskusten där Mikael Furberg jobbar har åtta bevakningsfartyg men bara två fartyg är utrustade med en bevisapparat. Detsamma gäller övriga Sverige: södra och västra kustbevakningsregionen har två apparater var medan östra regionen med Stockholm har tre analysapparater.

Bristen på bevis instrument kan resultera i diskussioner hur berusad föraren är.

– Standardsvaret är att man druckit en eller två öl. När vi får det svaret och när vi ser en annan berusningsgrad så tar vi in dem, säger Mikael Furberg.

Frågan om promillegräns på sjön har diskuterats länge. I dag finns bara en gräns för grovt sjöfylleri som är satt till 1,0 promille. Rattfylleri- och sjöfylleriutredningen 2006 föreslog att samma gräns som för rattonykterhet också ska gälla vid sjöonykterhet, det vill säga 0,2 promille alkohol som högsta tillåtna värde.

Utredningens förslag resulterade aldrig i något regeringsförslag utan är fortfarande en öppen fråga i regeringskansliet.

Kustbevakningen inleder i dag förundersökningen vid misstänkta sjöfylleribrott och sedan bestämmer åklagaren om personen ska åtalas. Ett jobb som kompliceras eftersom klara promillegränser saknas menar Christer Kranz, chefsåklagare i Sundsvall.

– Det verkar vara oerhört svårt för lagstiftare att komma dit. Man har väl gjort bedömningen att köra båt på öppet vatten inte är jämförbart med att köra bil på en väg, säger Christer Kranz.

Eftersom det inte krävs körkort eller finns någon åldersgräns för att köra mindre båtar så händer det att berusade förare försöker undkomma Kustbevakningen genom att byta förare som ibland hittar små barn bakom ratten medan föräldrarna är berusade.

– Tyvärr så har det hänt att förarbyten innefattat barn, där man ställt sin 12-åriga dotter bakom rodret istället, säger Mikael Furberg, befälhavare på Kustbevakningens fartyg KBV 285.

Om föräldrarna druckit sprit och tolvåringen kör båten, vad tänker ni då?

– Man blir förstås beklämd. Samtidigt visar det den omdömeslöshet som alkohol ställer till med.

Elin Wedin som är ung båtägare tycker inte att dagens lagar är bra.

– Jag tycker att lagarna ska vara strängare. Om man kör alkoholpåverkad på sjön kan man köra på någon, precis som man gör på land, säger Elin Wedin.

Ingrid Engstedt Edfast
ingrid.engstedt-edfast@sr.se