Bättre än förväntat för verkstadsbolagen

Verkstadsbolagen Sandvik och Atlas Copco presenterade i dag sina rapporter för det andra kvartalet. Båda bolagen visade kraftigt minskande försäljning och orderingång, och ingen av dem kan se någon ljusning i konjunkturen. Ändå steg båda aktierna på börsen eftersom analytiker hade väntat sig ännu sämre siffror.

Man vet att man befinner sig i märkliga tider när bolag tappar stora delar av både försäljning och orderingång men ändå stiger på börsen. Kvartalsrapporterna från Sandvik och Atlas Copco var överlag mycket dyster läsning.

Sandvik gjorde en förlust på 2,4 miljarder kronor under andra kvartalet medan Atlas Copcos vinst nästan halverades jämfört med samma kvartal i fjol. Att aktierna ändå steg på Stockholmsbörsen beror på att marknaden hade väntat sig ännu sämre siffror och att båda aktierna fortfarande befinner sig långt under kursrekorden som noterades för två år sedan. Då trodde många att den så kallade superkonjunkturen, den långvariga högkonjunkturen, hade kommit för att stanna.

Så blev det inte och ska man döma av Sandviks och Atlas Copcos rapporter kommer den nuvarande lågkonjunkturen i världsekonomin bli av den utdragna sorten. Bolagen har delvis överlappande verksamheter inom utrustning till gruv- och anläggningsindustrin och Sandviks vd Lars Pettersson gör sig redo för fortsatt svag efterfrågan.

– Vi har ju upplevt en marknad som gradvis har försvagats kraftigt fram till i dag. Och vi har tyvärr än så länge inga tecken på någon omfattande förändring i marknaden annat än att vi ser energisektorn utvecklas väl och kanske kinesisk bilindustri ökar.

Många tror att återhämtningen kommer att ta väldigt lång tid från den här lågkonjunkturen. Har ni beredskap för det?

– Allting vi gör nu är ju baserat på att vi ska uppnå lönsamhet i det här svaga konjunkturläget. Det är ingen indikation på att vi förväntar oss att det ska ligga kvar utan det är mest bara en strategisk slutsats att vi måste bli lönsamma på den här efterfrågenivån, säger Lars Pettersson.

Niklas Johansson
niklas.johansson@sr.se