Sverige utvisar inte vid risk för tortyr

En 28-årig eritreansk krigsvägrare som begått brott i Sverige riskerar att bli utvisad till hemlandet, trots rapporter om att krigsvägrare dödas och torteras i landet. Sveriges ambassadör i Eritrea säger i ett brev till regeringen att det är okej att utvisa mannen. Men justitieminister Beatrice Ask säger att man är noga med att inte utvisa folk som kan utsättas för tortyr.

– Vi utlämnar inte till länder om vi uppfattar att risken för tortyr eller annan omänsklig behandling finns. Det är enligt de konventioner som Sverige har skrivit under på. Vi är ganska noga med den saken men det är klart att en noggrann prövning av det som måste göras. Det är inte helt enkelt alla gånger, säger justitieminister Beatrice Ask.

Har inte den svenske ambassadören i Eritrea föregått den prövningen genom att säga att mannen kan skickas tillbaka?

– Jag har inte annat än via media tagit del av vad ambassadören har tyckt eller inte. Jag har inte en uppfattning i den frågan.

Den 28-åriga eritreanen flydde från kriget i Eritrea och fick skydd i Sverige. Han hade då rymt från fängelset i Eritrea där han avtjänat ett straff för krigsvägran. I Sverige begick han ett grovt brott och dömdes till tre års fängelse och utvisning. 28-åringen som har asyl i Sverige avtjänade sitt straff redan i oktober och sitter nu i förvar i väntan på besked efter att ha begärt nåd hos justitiedepartementets nådeenhet.

Justitiedepartementet begärde ett yttrande från Sveriges ambassadör i Eritrea, Fredrik Schiller som i ett brev till departementet sagt att det är okej att utvisa 28-åringen trots att krigsvägrare kidnappas och torteras i Eritrea. Han hänvisar till höga eritreanska tjänstemän som sagt till honom att krigsvägrarna inte behandlas illa.

Socialdemokraten Veronica Palm är vice ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott, hon säger att tortyrförbudet är absolut och ska gälla även för 28-åringen.

– Jag kan naturligtvis inte kommentera ett enskilt fall men jag förutsätter att regeringen även i det här fallet ser till att tortyrförbudet är absolut och att det också gäller vid avvisning då risk för tortyr kan förekomma.

Migrationsverket har begärt att utvisningen ska stoppas eftersom risken är stor att 28-åringen utsätts för omänsklig behandling i hemlandet. Även Amnesty är kritiska. Madeleine Seidlitz är chefsjurist på Amnesty i Sverige.

– Det är få länder där bilden är så entydig när det gäller risker för att utsättas för olika former av kränkningar. Jag tycker att det är allvarligt att ambassadören uttrycker sig på det sättet, säger Madeleine Seidlitz, som är chefsjurist på Amnesty i Sverige.

Matilda Hector
matilda.hector@sr.se

Herman Melzer
herman.meltzer@sr.se