FMV bortsåg från Hägglunds rabatt

Försvarets materielverk, FMV, erkänner att det inte tog hänsyn till att BAE Hägglunds i Örnsköldsvik erbjöd en rabatt i så kallade royalties på 1,7 miljarder kronor i försvarets omstridda upphandling av 113 militärfordon. Det framgår av FMV:s svar till Länsrätten, som prövar om myndigheten har brutit mot lagen om offentlig upphandling.

Den 25 juni beslutade Försvarets Materielverk, FMV, att efter en upphandling köpa 113 militär-fordon från finska Patria. Men konkurrenten BAE Hägglunds i Örnsköldsvik, som kom tvåa i upphandlingen, överklagade beslutet till länsrätten, som nu prövar om FMV följt lagen om offentlig upphandling.

Som Ekot har rapporterat tidigare finns det flera frågetecken kring upphandlingen. Bland annat har det på FMV gjorts två utredningar, som visat att Hägglunds fordon är bäst, alltså har bäst prestanda. Den senaste utvärderingen gjordes inom den nu aktuella offentliga upphandlingen i januari, men resultatet ändrades till beslutet den 25 juni.

FMV:s svar i dag till länsrätten förklarar inte hur resultatet kunde ändras, men myndigheten tillbakavisar flera av Hägglunds klagomål. Samtidigt erkänner myndigheten att Hägglunds har rätt på ett par viktiga punkter; bland annat ändrade FMV kravet på fordonens svängradie, vilket ska ha varit till nackdel för Hägglunds.

Dessutom har FMV inte tagit hänsyn till att Hägglunds erbjudit en rabatt i så kallade royalties på upp till 1,7 miljarder kronor - pengar som skulle återbetalas vid en framtida export av fordonen.

FMV hävdar att det är för osäkert att räkna med royalties, men källor med erfarenhet av upphandlingar inom FMV hävdar tvärtom att det är kutym. Och i så fall är Hägglunds fordon billigast, tvärtemot vad FMV påstår.

Förmodligen väntar nu flera vändor i länsrätten och därefter troligen i kammarrätten, innan det är dags för regeringens att fatta beslut om vilket fordon som försvaret ska köpa.

FMV har avböjt att kommentera med hänvisning till rättsprocessen.

Micael Kallin
micael.kallin@sr.se