Patienter lider när psykvård tar semester

Personalstyrkan inom psykvården skärs ner kraftigt på sommaren. Störst är nedragningarna inom öppenvården där bemanningen på många håll halveras. Och det leder till stora problem för patienterna.

– Ja, för enstaka individer kan det bli katastrofala följder. Många människor som är psykiskt sköra känner en starkt ökad stress på sommaren därför att det är då man ju ska vara något sånär glad och ha det något sånär bra. Det är en hel del som blir försämrade, säger Torsten Kindström på Balans, patient och anhörigföreningen för psykiskt sjuka.

På många psykiatriska kliniker i landet halveras bemanningen under sommaren. 12 av 14 landsting som svarat på Ekots enkät säger att personalstyrkan inom öppenvården minskas med antingen 30, 40 eller 50 procent under högsommaren. Det leder till hårdare prioriteringar, vilket i slutändan kan ge längre vårdköer.

Den allra vanligaste anledningen till neddragningen är svårigheten att rekrytera lämplig personal. Och det är ett problem, säger Johan Björck som är verksamhetschef på en psykiatrisk klinik i Jönköping.

– Ja, det är ett problem för vår klinik och det är ett problem för alla andra kliniker i landet med att man inte kan få tag i utbildad personal. Nu lyckas vi ju lösa det genom att reducera verksamheten och det har ju fungerat än så länge. Vi får vara glada för det.

På patientföreningen för personer med tvångssyndrom, Svenska OCD-förbundet Ananke, har förbundsordförande Elisabeth Pousette under de två senaste veckorna fått samtal till föreningens stödtelefon från personer som varit oroliga för att de inte kunnat få kontakt med sin behandlare.

– De hör man på deras röster. De är oroliga. Det är ju ganska beklämmande för att om det är en person som är i behov av kontakt och stöd och mår dåligt, och det plötsligt är halverad bemanning, så kanske de måste vänta tre fyra veckor på att den vanliga kontakten är borta och inte ens har någon annan att tala med. Det säger väl sig självt att det kan bli jättesvårt.

De stora sommarneddragningarna görs inom öppenvården, men även inom slutenvården dras det in på många håll. 43 procent av de 14 svarande landstingen uppger att en eller flera slutenvårdsavdelningar är helt stängda under högsommaren. Patienterna därifrån flyttas då till en annan avdelning eller skrivs ut.

Flera verksamhetschefer som Ekot pratat med säger att vården trots allt fungerar under sommaren och att alla som är i akut behov av hjälp får det. Men det ifrågasätts av Torsten Kindström på patient- och anhörigföreningen Balans.

– De tror att alla som har akut behov får det. Så är det förstås inte. Från verksamhetssynpunkt kan det se ut att fungera väldigt bra. Man ser sina organisationsskisser och man ser statistik och så där. Men verkligheten är inte statistiken.

Karolina Lek
karolina.lek@sr.se