Färre drabbas av könssjukdomar

Ett trendbrott tycks vara på gång för könssjukdomar i Sverige. Enligt färska siffror från Smittskyddsinstitutet smittades 2 600 personer färre av klamydia första halvåret i år än under samma period förra året.

Första halvåret 2008 smittades 21 342 personer mot 18 767 under samma period i år, skriver Dagens Nyheter.

Smittskyddsinstitutet kan ännu inte svara på vad minskningen beror på, men hoppas att det är ett tecken på ändrat beteende.

Även antalet fall av gonorré har minskat. Där har 338 rapporrterats smittade under första halvåret i år mot 350 de första sex månaderna förra året.

För syfilisfallen förs statistik enbart årsvis och under 2008 noterades en minskning även för den sjukdomen.