Rymlingar slipper fängelsestraff

Hundratals dömda personer som rymt från sitt fängelsestraff och hållit sig undan tillräckligt länge, får sitt straff preskriberat. Och antalet har ökat kraftigt de senaste åren.

Under 2002 preskriberades straffen för 15 fängelsedömda. 2007 var siffran 74 personer och under fjolårets sju första månader befriades 54 rymlingar från sina straff, skriver Svenska Dagbladet.

En översyn av preskriptionslagarna pågår på justitiedepartementet och en proposition väntas under våren nästa år.