Nytt försök att lösa Honduraskonflikten

Idag gör Costa Ricas president Oscar Arias sitt andra försök att hitta en förhandlingslösning på konflikten i Honduras. Enligt den valde presidenten Manuel Zelayas är det också den sista. För om mötet idag misslyckas så kommer andra metoder att börja tillämpas, enligt Zelaya.

Oscar Arias har stöd av USA, av FN och av de amerikanska staternas organisation, OAS.

Men Arias position inför dagens förhandlingar är inte särskilt stark. Vare sig Manuel Zelaya eller kupp-presidenten Roberto Micheletti har visat någon större vilja att hitta en förhandlingslösning.

Oscar Arias kommer i dag att lägga fram ett förslag som går ut på att bilda en slags koalitionsregering under Zelayas ledning, med deltagande också av den opposition som stödde kuppen. Detta förslag har dock redan förkastats av Zelayas mest militanta allierade, bland dem Venezuelas Hugo Chavez, Nicaraguas Daniel Ortega och Kubas Fidel Castro.

Hela det internationella samfundet är enigt i kravet på att Manuel Zelaya måste återinsättas som president. Men många har påpekat det märkliga i att Hugo Chavez, som gjort allt för att sabotera för de oppositionella guvernörer och borgmästare som valdes i det senaste valet, och Daniel Ortega som anklagas för öppet valfusk och Fidel Castro som inte tillåtit någon opposition under sin tid vid makten, nu framställer sig som de mest kompromisslösa försvararna av demokratin i Honduras.

Förklaringen är att de ser Honduras som ett avgörande test på USA:s inflytande i Latinamerika. Även om ingen av dem anklagar Barack Obama för att ligga bakom kuppen, så har alla tre hävdat att det är krafter i USA som varit drivande och att Oscar Arias medling bara är ett sätt för USA att befästa sitt inflytande.

Den stora utmaningen för Oscar Arias är därför att visa att de har fel. Annars kan, som Manuel Zelaya och andra har varnat för, andra mindre fredliga metoder kan komma att tillämpas.

Lars Palmgren, Santiago
lars.palmgren@sr.se