Tysk mjölk orsakar storgräl

Tysk mjölk orsakar nu ett storgräl mellan svenska bönder och regeringen. När lågpriskedjan Lidl öppnade sina första butiker i Sverige nyligen, valde man att sälja tysk mjölk. Något som jordbruksminister Ann-Christin Nyqvist välkomnade ur konkurrenssynpunkt när hon på tisdagen talade vid ett livsmedelseminarium i Jönköping. Det har i dag väckt stor ilska i bondeleden.
– Jag ser principiellt inget problem med att det säljs tysk mjölk i svenska butiker. Det är ju upp till konsumenten också här att välja om man tycker att det finns en annan smak och det är någonting som man inte uppskattar i den tyska mjölken. Det viktigaste är att det finns en mångfald på marknaden och att konsumenterna kan välja, säger Ann-Christine Nykvist. Ann-Christine Nykvist ser inget konstigt att tysk mjölk säljs i Sverige. Transporterna från norra Tyskland till västkusten är inte särskilt mycket längre än de som i dag sker inom Sverige menar hon. Det viktiga är konsumentens valfrihet och prispressen. Men jordbruksministerns uttalande får i dag våldsamt mothugg från LRF:s ordföranden Caroline Trapp, som ser det som närmast ett svek mot det svenska jordbruket. – Jag blir upprörd. Jag tycker att vi måste ha en jordbruksminister som också försvarar det svenska sättet att producera. Samhället, och vi själva, ställer stora krav på svensk produktion. Att sedan säga att det inte spelar någon roll vad det är vi äter, blir också ett ställningstagande mot djuromsorg och miljöarbete som vi har gjort under många år. Men är det inte bra med ökad konkurrens även när det gäller mjölk? – Vi säger ja tillkonkurrens. Men om vi ska kunna svara upp till de krav som svenska samhället ställer på produktionen, så måste vi också få stöd av konsumenterna och samhället. att det är den maten vi ska äta. Men är tysk mjölk sämre än svensk? – Tyskt jordbruk lever inte upp till de krav vi ställer på svenskt jordbruk. Men är det inte upp till konsumenten att göra de här valen? Ska en minister göra det åt folk? – Nej, men en minister ska hjälpa till att upplysa. Det gör hon inte på det här sättet för hon beter sig som att det inte spelade någon roll vad konsumenterna äter. Så du tycker att jordbruksministern ska uppmana folk att dricka svensk mjölk och inget annat? – Jag tycker att jordbruksministern ska hjälpa till att sprida kunskap om de mervärden som vi skapar i svenskt jordbruk. Det gör hon inte på det här sättet, säger Caroline Trapp. Men jordbruksminister Ann-Christine Nykvist anser att det ändå är branschens ansvar att övertyga de svenska konsumenterna om de fördelar svenskt jordbruk har. Samtidigt som valfriheten måste få finnas. Konkurrensen inom livsmedelbranschen behöver bli bättre säger hon, och välkomnar därför nya aktörer. – Det gör att också de svenska företagen får en ökad press. Då blir företagen effektivare och mer innovativa. Så det är bra för företagen och bra för konsumenterna, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
Daniel Rundqvist, Ekot i Jönköping daniel.rundqvist@sr.se