Svårt med klädleverantörernas etik

De fem största klädföretagen i Sverige har alla problem med att få sina utländska leverantörer att följa företagens etiska riktlinjer. Det här visar en ny undersökning från Fair Trade Center i samarbete med Konsumentverket.
Ingrid Schullström, ansvarig för Hennes & Mauritz arbete med uppförandekod säger att det handlar om ett långsiktigt arbete med leverantörernas attityd. - Vi vet ju att om vi skulle sluta arbeta med en leverantör, så riskerar vi också att de som är anställda på den fabriken kanske mister sina jobb. Så vi ser det också som ett ansvar att försöka finnas kvar och hellre försöka förbättra förhållandena än att sluta arbeta med fabriken. Så det här är hela tiden ett avvägande vi får göra. Hur länge kan vi finnas kvar och försöka genomföra förbättringar och när måste vi inse att vi får lova att ge upp. Vi har misslyckats med det och då avslutar vi samarbetet. Konsumentverket har stött Fair Trade Center för att genomföra Etikbarometern, som ska vägleda konsumenter till kläder och skor som är producerade utifrån etiska riktlinjer. HM, Lindex och Kappahl har jobbat med uppförandekod sen 1997, Indiska sen 1998 och Dressmann-Carlings har precis börjat i år. På skosidan är arbetet också precis påbörjat hos Wedins och på Nilsons kommer en uppförandkod i höst. Av de företag som jobbat flera år med etiska riktlinjer uppger inget av dem att deras uppförandekod följs till 100 procent. Enligt Ingrid Schullström på HM kan brotten va mer eller mindre allvarliga. Från ostädade toaletter eller blockerade nödutgångar till att de anställda inte får bilda fackföreningar. - Ofta kan man kanske inte ens sin egen lagstiftning eller förstår inte hur man ska omorganisera sin egen verksamhet för att bli effektivare och för att leva upp till de här kraven. Dels kan det också vara en attitydfråga. Man tänker inte som vi när det gäller hur man behandlar sina anställda. Det kan vara flera olika problemställningar. Vi försöker att arbeta både med attitydförändringar och med utbildning. Vi ser ju att många av våra leverantörer som börjar genomföra förbättringar, ser själva nyttan och börjar själva driva det här arbetet vidare, säger Ingrid Schullström, ansvarig för Hennes & Mauritz arbete med uppförandekod.
Henrik Sannesson henrik.sannesson@sr.se