Förhandlingar om EU:s grundlag inleds i helgen

På lördag eftermiddag möts EU:s utrikesministrar i Rom och inleder förhandlingarna om EU:s grundlag. Inför förhandlingarna har ordförandelandet Italien ställt frågor till alla EU-länder och Sverige har redan skickat sitt första svar.
Modellen med att ställa frågor till alla länder har använts vid tidigare regeringskonferenser. De första frågorna som Italien nu ställt handlar om dels ett lagstiftande råd, dels roterande ordförandeskap, alltså vilket system som ska gälla när olika EU-länder leder de olika ministerråden. Lagstiftning samlas i ett ministerråd Förslaget om ett lagstiftande råd innebär att all EU:s lagstiftning samlas i ett särskilt ministerråd, i stället för som i dag när varje ministerråd själv fattar beslut om sina frågor. Sverige säger nej till lagstiftande råd I Sveriges svar, skrivet av Göran Perssons statssekreterare Lars Danielsson, säger regeringen nej till att införa ett lagstiftande råd. Ett sådant ministerråd behövs inte, skriver Lars Danielsson. Lagstiftningsarbete bör även i fortsättningen vara en angelägenhet för varje ministerråd. Positiva till roterande ordförandeskap När det gäller roterande ordförandeskap är regeringen däremot med på noterna. Regeringen återupplivar här en idé Göran Persson lanserade för ett år sedan. Den går ut på att flera EU-länder ministrar under arton månader delar på ordförandeskapet för olika ministerråden. Ett land kan till exempel ha hand om jordbruk, rättsliga frågor och miljö medan ett annat land tar hand om tre andra områden. Det här systemet skulle då ersätta dagens system där EU byter ordförande varje halvår. Dubbla förhandlingar om grundlagen Regeringens snabba svar inför regeringskonferensens start visar att två förhandlingar om EU:s grundlag kommer att pågå samtidigt. Den ena förhandlingen pågår i EU:s ministerråd mellan länderna. Den andra förhandlingen gäller vad Sverige ska tycka och pågår i riksdagen mellan regeringen och riksdagspartierna. Resultatet måste förstås bli att regeringen har en riksdagsmajoritet med sig. Något som kan vara nog så svårt eftersom de olika förhandlingarna inte går i takt. Regeringens förhandling med EU kan ju sägas redan ha startat, medan förhandlingen med riksdagen inte börjar förrän på fredag när statsekreterare Lars Danielsson kommer till riksdagens EU-nämnd.
Herman Melzer herman.melzer@sr.se