Minister vill ha hårdare tag mot spritsmuggling

Det krävs ökat internationellt samarbete och lagändringar för att möta effekterna av den kraftiga skattesänkningen på sprit i Danmark. Det sa folkhälsominister Morgan Johansson vid en alkoholpolitisk konferens i Helsingborg på torsdagen och tvärtemot vad många hävdat så är en den traditionella svenska alkoholpolitiken inte död, hävdar han.
– Den är utmanad av internationella händelser, säger Morgan Johansson och syftar alltså på den svenska alkoholpolitiken. Här börjar kontinenten står det på skyltar vid infarterna till Helsingborg. Sänkningen av spritskatten i Danmark i veckan har ökat intresset för det förhållandet, som förövrigt varit verklighet här i decennier. Hot från Tjeckien Norrmän köper sprit i Sverige, svenskar i Danmark, danskar i Tyskland och tyskarna, de känner nu hotet från Tjeckien. Vid den alkoholpolitiska konferensen var en svensk skattesänkning på sprit ordet för dagen. Stoppa vidareförsäljning Folkhälsominister Morgan Johansson kan tänka sig en skattesänkning, men vill vänta och se. Däremot vill han att samhället effektivare stoppar vidareförsäljningen av den alkohol som nu förs in i landet. Bara i nordvästskåne jobbar 100-tals personer heltid i smugglarindustrin, med hemkörning och små privata systembolag. – Här gäller det att slå ner hårt. Jag är beredd att se över de sanktioner vi har från samhällets sida på vidareförsäljning av alkohol. Det är ett stort problem eftersom det är så många ungdomar kommer över alkohol. Hur skulle de sanktionerna se ut? – Jag har en känsla att straffen för de här brotten är för låga och att det därmed prioriteras lägre i rättsväsendet än vad det skulle göra. Systembolaget i sig är hotat av skattesänkningen i Danmark, men just spritförsäljningen har sjunkit på systemet och kommer nu att sjunka ännu mer därför bör skatten på sprit sänkas fort. – Jag tycker att det är bra om man tar ett första steg så snart som möjligt. Jag tror det är viktitg om man tar det succesivt. Jag tror man får väldigt dramatiska effekter när man gör en kraftig sänkning på det sätt som Danmark gjort nu vid ett och samma tillfälle.