Nollvision i kampen mot bröstcancer

Ett smalt rosa sidenband, fäst på kragen eller kavajslaget har burits av många på torsdagen. Det symboliserar stöd för de som drabbats av bröstcancer och för kampanjen Rosa bandet, som arrangeras av landets bröstcancerföreningar och Cancerfonden bland andra.
Årets kampanj inriktar sig bland annat på den nya biobankslagen, som kan medföra att prover från cancertumörer inte sparas i sjukvården, vilket försvårar behandlingen, säger Ingrid Kössler, ordförande för BRO, Bröstcancerföreningarnas riksorganisation. – Det är oerhört viktigt, därför att om cancern skulle komma tillbaka så måste det provet finnas kvar så att man kan testa och jämföra. Är detta ett återfall eller är det en helt ny cancer, därför att behandlingen är helt olika. Då måste man ta upp dethär med patienten och få patientens samtycke att vävnadsprovet bevaras. Och jag vet att det inte sker. Rosa bandet kampanjen vill också sätta sökljuset på hur stora skillnader det finns i omhändertagande och behandling av bröstcancerpatienterna i landet. I dag uppvaktas politiker i hela Sverige för att öka medvetenheten om behovet av mer resurser. Dessutom vill man att alla kvinnor ska få mammografi från 40 års ålder och att Sverige inrättar en nationell handlingsplan för cancer. Målet är förstås att minska dödligheten och Ingrid Kössler har en nollvision liknande den i trafiken. Där omkommer 5-600 personer varje år, säger hon och stora insatser görs för att minska den siffran. Det behövs också när det gäller bröstcancer, säger hon: – Då säger vi; att eftersom 1 500 kvinnor dör av bröstcancer varje år, vill vi ha en nollvision. Att man alltså satsar både på forkning, behandling och framför allt tidig upptäckt för att ingen ska behöva dö av bröstcancer, säger Ingrid Kössler.
Anna Larsson anna.larsson@sr.se