”Sjukfrånvaro optisk synvilla”

Sjukfrånvaron är högre bland anställda inom kommuner och landsting än inom det privata näringslivet. Kommunförbundet har försökt ta reda vad det beror på och slutsatsen är enligt den ansvarige för undersökningen, Björn Sundström, inte att kommuner och landsting är sämre arbetsgivare utan att det handlar om en statistisk synvilla.
– Vår sjukfrånvaro är hög, 2,3 procent högre jämfört med den privata sektorn. Men rensat för ålder och kön är det praktiskt taget ingen skillnad alls, säger Björn Sundström. Kvinnor sjukare än män Kvinnor är i genomsnitt sjukare än män och äldre är sjukare än yngre. Kommuner och landsting har dubbelt så stor andel kvinnor som den privata sektorn och dessutom är dom anställda genomsnittligt äldre. Det förklarar den högre sjukfrånvaron enligt Kommunförbundet, men frågan är i vilken utsträckning kommuner och landsting har anpassat arbetsuppgifterna till att man just har fler kvinnor och fler äldre bland dom anställda. – Det är en uppgift vi har framför oss. Det kan vara så att arbetslivet är inriktat efter typiskt manliga strukturer, det är en väsentlig uppgift för kommunerna att jobba med denna problematiken, men det gäller också den privata sektorn. Anpassa arbetsuppgifterna Umeå kommun har målet att halvera sjukfrånvaron och att bättre anpassa arbetsuppgifterna till dom anställdas förutsättningar ska bidra till det hoppas personaldirektör Birgitta Forsberg. – Vi försöker förstå den arbetssituation vi har. Vi jobbar till exempel hos oss med olika generationsväxlingsprogram. Som lärare kanske inte yrket ser likadant ut när man är 25 år som när man är närmare 60 år. Det är viktigt att vi försöka anpassa arbetslivet, både kvinnor och män, yngre och äldre, det är viktigt att vi gör det. En del gör det ganska bra, men uppenbarligen har vi inte gjort det tillräckligt ordentligt hittills.
Johan Prane johan.prane@sr.se