Kommuner vill införa hälsokontroll vid rekrytering

Efter beslutet att arbetsgivarna ska betala sjuklön också för den tredje sjukveckan, funderar nästan var fjärde kommun på att införa hälsokontroller innan de anställer någon, enligt en undersökning som tidningen Kommunaktuellt gjort.
I Tjörns kommun finns idag inga såna planer. Men personalchef Arvo Niihlsson säger att de höga kostnaderna för sjukfrånvaron ändå gör att man blir mer noggrann vid nyanställningar. – Vi som arbetsgivare är ju inte betjänta av om någon som börjar direkt blir sjuk. Det ligger i vårt intresse på något sätt att hantera det. Sedan får vi göra det på ett etiskt bra sätt. Hälsokontroller låter drastiskt. Samtidigt kan det vara så att vi tvingas till det av statsmakterna genom att kostnader läggs på oss som arbetsgivare i ökad utsträckning. Enligt tidningen Kommunaktuellt har redan var tionde kommun infört hälsokontroller i samband med nyanställningar och var fjärde funderar på att göra det. Flera kommuner har också, i likhet med privata arbetsgivare, börjat begära utdrag ur Försäkringskassans register. Bland andra Munkfors, Strängnäs och Gällivare. Bakom det ökade intresset ligger, enligt Kommunaktuellt, de ökade kostnaderna för sjukfrånvaron, som ytterligare späddes på den 1 juli när arbetsgivarna fick börja betala sjuklön också för den tredje sjukveckan. Boel Callermo är sektionschef på Kommunförbundet. – Det ligger definitivt i farans riktning att man med ett utvidgat arbetsgivaransvar blir mer angelägen om att skaffa sig en uppfattning om potentiella medarbetares risker att bli sjuk. Det är ju ett av våra främsta argument mot ett utvidgat arbetsgivaransvar. Vi är oroliga för att människor som har svag förankring på arbetsmarknaden ska gallras ut av det här skälet. Men om en tredje vecka har kunnat få det här genomslaget så fort, det ställer jag mig lite tveksam till, säger Boel Callermo.
Pia Lille pia.lille@sr.se