Utredning mot Kohl nedlagd

Tysklands förre förbundskansler Helmut Kohl misstänks inte längre för att ha förstört handlingar eller raderat hårddiskar i regeringskansliets datorer.
Åklagaren ville lägga ned förundersökningen mot Kohl redan för två år sedan, men överåklagaren beordrade honom att fortsätta. Misstankarna gällde oegentligheter eller mutor i samband med att ett statligt oljeraffinaderi såldes till det franska oljebolaget Elf i början av 1990-talet.