Kritiskt läge med bakterier på Stockholmssjukhus

Smittskyddsinstitutet varnar nu för att läget med de motståndskraftiga bakterierna i Stockholmslandstinget är kritiskt. MRSA, stafylokock-bakterier som motstår antibiotika, sprider sig nu allt snabbare och utgör en nationell hälsorisk. Biträdande stadsepidemiolog Karl Ekdahl är orolig.
– Vi vet att när man når vissa kritiska nivåer så kan det ta fart och bli väldigt höga tal på kort tid, säger Karl Ekdahl vid Smittskyddsinstitutet. Vad innebär det för patienterna? – För den enskilde patienten som drabbas så kan det innebära ganska mycket. För det lilla fåtal som har MRSA, som är svåra infektioner, så betyder det ökad dödlighet. Vanlig antibiotika biter inte utan man måste ta till reserv-antibiotika som har mer biverkningar, är dyrare och mer besvärliga, säger Karl Ekdahl. Ökad spridning kritisk Den ökande spridningen av MRSA i Stockholmsvården är kritisk, skriver Smittskyddsinstitutet i sitt senaste nyhetsbrev. Särskilt allvarligt är läget vid Karolinska sjukhuset. Där är man nära den farliga nivå där utbredningen av bakterierna kan explodera. Så skedde exempelvis i England, där det först gick mycket långsamt, men där situationen nu inte går att kontrollera. Sprids på vårdavdelningar MRSA sprids främst inom och mellan vårdavdelningar och har snabbt blivit ett stort sjukhushygieniskt problem i världen. När bakterierna fått fäste på en avdelning är de mycket svåra att bli av med. Ju mer motståndskraftiga bakterier desto mer personalkrävande vård och högre kostnader. Nu måste krismedvetandet hos vårdpersonalen öka, enligt Karl Ekdahl. – Den enskilda vårdpersonalen, deras agerande är det viktigaste. Om man bara tillgriper de basala hygienrutiner som man bör göra i alla patientkontakter så sker inte sådana här spridningar. Detta är egentligen ett resultat av att man slarvar ute i vården. – Ett ökat krismedvetande och ett ökat medvetande om att det här är allas ansvar. Hur orolig ska man vara som patient i Stockholm? – Även om risken är större i Stockholm så är den enskilde patientens risk fortfarande liten i dagsläget. Den kan bli betydligt större i en situation som har löpt amok, säger Karl Ekdahl, biträdande stadsepidemiolog vid Smittskyddsinstitutet.
Anna Larsson anna.larsson@sr.se