Svensk mat och dryck säljer som aldrig förr

Enligt nya siffror har den svenska livsmedelsexporten fördubblats sedan EU-inträdet. Framför allt ökar intresset för nya förädlade produkter som bakverk och tortillas och branschorganisationen Livsmedelsföretagen räknar med fortsatta framgångar.
Förra året var exporten nästan 27 miljarder enligt färska siffror från Jordbruksverket. Det är betydligt mer än exempelvis exporten av lastbilar. Förädlade produkter säljer bäst Ökningen tog fart på allvar efter EU-inträdet som både öppnade marknaden och gav svenska företag samma regler som konkurrenterna i övriga Europa. Men en annan orsak är att svenska företag satsat på förädlade produkter som bearbetats på något sätt, ofta med inslag av råvaror som Sverige i sin tur importerat. Det förädlade ökar idag mer än renodlade jordbruksprodukter. - Svensk livsmedelsindustri kan inte med priset ta marknadsandelar i Tyskland. Däremot kan vi öppna upp nya marknader för att vi är duktiga på att förädla och mixa ihop olika produkter som sedan går på export, säger Håkan Björklund på branschorganisationen Livsmedelsföretagen. Svenska livsmedel efterfrågas Ett av de företag som upptäckt att svensk mat säljer bra är något överraskande Ikea, som idag står för närmare 10 procent av exporten av förädlade livsmedel genom sina restauranger och speciella matbutiker i varuhus världen över. - Den ökade efterfrågan märks tydligt. Våra leverantörer hittar i dag andra vägar ut på exportmarknaden än vad de gjorde för några år sedan, säger Leif Fredriksson på Ikea Food Services.
Daniel Rundqvist daniel.rundqvist@sr.se