USA har inte hittat massförstörelsevapen i Irak

Ledaren för CIA:s vapeninspektörer i Irak David Kay sa sent på torsdagskvällen att USA:s jakt på massförstörelsevapen inte lett till att några sådana vapen hittats.
Enligt den redogörelse som David Kay kom med finns det heller inga bevis för att Irak förberedde användning av kemiska vapen mot amerikanska soldater. Däremot sa David Kay att det ännu inte går att dra några säkra slutsatser av arbetet, och att det behövs mer tid för att leta efter massförstörelsevapen i Irak. Det som har hittats är bevis på att det pågått något slags vapenprogram, dessutom har man hittat olika kemiska ämnen som inte deklarerades för FN:s vapeninspektörer, men om dom verkligen var tänkta att användas till vapen är oklart.