Färre dör i hjärtinfarkt

Allt färre svenskar dör i hjärtinfarkt, det visar ny statistik från världshälsoorganisationen WHO, som Göteborgs-Posten skriver om.
Sedan början av 1980-talet har dödligheten i hjärtinfarkt minskat med 60 procent bland svenskarna. Professor Dag Thelle säger till Göteborgs-Posten att den svenska nedgången i dödlighet kan förklaras med bättre kosthållning, färre rökare och bättre behandling av infarktpatienter på sjukhus. I Europa är Frankrike det land som har den lägsta dödligheten i infarktsjukdomar.