Tiden ute för Frankrike att lösa budgetunderskott

På fredagen löper tidsfristen ut för Frankrike som ålagts av EU att komplettera sin höstbudget med fler åtgärder som kan tvinga ned budgetunderskottet under tre procent enligt EMU:s och den stabilitets- och tillväxtpaktens regler. Om det inte kommer något besked från Paris på fredagen ökar risken att EU-kommissionen bötfäller Frankrike.
För tre månader sen uppmanades Frankrike av EU:s finansministrar att ta i med krafttag för att få bukt med det stora budgetunderskottet. På fredagen löper alltså tidsfristen ut men frågan är om det kommer några nya besked från den franska regeringen. Inga nya eftergifter Den nya budgeten som presenterades i slutet av förra veckan innehöll inte tillräckliga åtstramningar för att det franska budgetunderskottet ska minska från beräknade 3,6 procent till tillåtna 3 procent nästa år. Inte heller har några nya eftergifter signalerats från Paris trots att ekonomikommissionären Pedro Solbes på nytt hotat med bötesstraff. Om det inte kommer några nya besked under dagen så kommer EU-kommissionen att skärpa tonen och mer handfast instruera den franska regeringen om hur den bör ändra sin ekonomiska politik. Då får Frankrike ytterligare två månader på sig att uppfylla EU:s krav. 30 miljarder i deposition Om EU:s finansministrar då fortfarande inte är nöjda kan de döma Frankrike till att betala en räntefri deposition som ska vara 0,21 procent av Frankrikes bruttonationalprodukt vilket är mer än 3 miljarder euro, ca 30 miljarder svenska kronor. Om Frankrike efter ett år fortfarande inte gjort tillräckligt för att få ned sitt budgetunderskott kan depositionen förvandlas till böter. Söker förmildrande situation Tyskland och Portugal har också haft för stora budgetunderskott men har lovat följa EU:s anvisningar. Men om inget hörs från Frankrike på fredagen innan tidsfristen löper ut så blir det kanske första gången som euro-gruppens finansministrar måste visa att EMU:s regler gäller även för stora, mäktiga medlemmar. Men det återstår att se. Ekonomikommissionären Pedro Solbes har sagt att fransmännen ska bötfällas om de fortsätter bryta mot EMU:s regler. Men han förnekar inte att det också diskuteras om det kan finnas något förmildrande i Frankrikes situation som gör att EU-kommissionen slipper sätta hårt mot hårt.
Kerstin Brostrand, Bryssel kerstin.brostrand@sr.se