Tio år sedan striderna vid Vita Huset i Moskva

Idag, fredag, är det tio år sedan strider rasade vid ryska radio och tv:n Ostankino och hundratals människor dödades. Kampen mellan dåvarande president Boris Jeltsin och parlamentet med talmannen tjetjenen Ruslan Khasbulatov i spetsen fick konsekvenser för politiken i Ryssland som märks än idag.
Priset för oktober 1993 är ett korrupt odemokratiskt land som för krig mot sina egna medborgare, tjetjenerna. President Jeltsin hade inget val, han försvarade bara demokratin och de nödvändiga reformerna. Så olika ser några av dem som var med då påvad som egentligen hände 3:e och 4:e oktober i Moskva för tio år sedan. Skott mot demokratin För den dåvarande talmannen Ruslan Khasbulatov var president Boris Jeltsin skott mot Vita huset skott mot demokratin och ett sätt att föra över all makt till presidenten. Khasbulatov är själv tjetjen och fortfarande hård kritiker av nuvarande president Vladimir Putins krig i Tjetjenien. Kuppen berövade parlamentet makten Khasbulatov anser också att 1993 tog ifrån parlamentet all reel makt och att alla val som genomförts sedan dess i princip har varit avgjorda på förhand. Khasbulatov får medhåll från kommunister, men också liberala politiker i oppositionen. Den dåvarande presidenten Boris Jeltsins stabschef Sergej Filatov hävdar å sin sida att problemet var parlamentet och ledamöter som stoppade varje försök att reformera ekonomin och Ryssland då. Utan Jeltsins ingripande hade det inte gått att ställa om den sovjetiska planekonomin till marknadsekonomi. Filatovs anhängare finns bland dåtidens chockterapister, till exempel dåvarande premiärministern Jegor Gajdar. Inte eniga om dödsfall Parterna kan inte ens enas om hur många liv som egentligen skördades de två dagar striderna pågick. 146 oskyldiga enligt Jeltsinsidan. Medan Khasbulatov-sidan hävdar att det var nära 2 000 som fick sätta livet till i striderna som började vid ryska tv och radiotornet Ostankino. I dag, fredag, och i morgon, lördag, kommer offren hedras dels vid radio och tv-stationen och dels imorgon vid Vita huset där allt slutade med att stridsvagnar sköt stora hål rakt in i byggnaden och att talmannen Khasbulatov själv greps och fängslades.
Maria Persson Löfgren, Moskva maria.persson-lofgren@sr.se