Tidsfrist löper ut för Frankrike

Idag löper tidsfristen ut för Frankrike som ålagts av EU att komplettera sin höstbudget med åtgärder som kan tvinga ned budgetunderskottet under tre procent enligt EMU:s och den så kallade stabilitets- och tillväxtpaktens regler. Om det inte kommer något besked från Paris idag så ökar risken att EU-kommissionen bötfäller Frankrike.