Trycket ökar på Skandia

Efter den senaste tidens debatt om livbolagen anser konsumentombudsmannen att Skandia ska kompensera försäkringstagarna i dotterbolaget Skandia Liv för dess dåliga affärer med moderbolaget. Affärer som drabbat spararna.
Det var i förra veckan som Skandia Liv presenterade en oberoende rapport gjord av bland andra den utomstående utredaren Lennart Låftman. Rapporten visade att moderbolaget Skandia gjort affärer med Skandia Liv som gynnat Skandia och missgynnat Skandia Liv. Det berodde, enligt utredningen, framför allt på att alltför många av Skandia Livs styrelseledamöter även satt i ledningen för Skandia. Konsumentombudsman Karin Lindell instämmer i kritiken och anser att den till och med är för mild. Efter att utredningen om Skandia Liv presenterats har också biträdande finansminister Gunnar Lund börjat överväga en lagändring för att pensionsspararna lättare ska kunna flytta sina pengar från dom svenska livbolagen. Idag är den möjligheten starkt begränsad. I dom fall livbolagen erbjuder en sådan möjlighet kostar det ofta mycket pengar att flytta sitt sparande. Karin Lindell anser också att den möjligheten måste förbättras.