Skandia Liv kritiseras

Konsumentombudsmannen, Karin Lindell, är kritisk till försäkringsbolaget Skandia Liv och vill att bolaget ska kompensera sina försäkringstagare för de dåliga affärer som det genomfört med moderbolaget Skandia.
I en oberoende rapport förra veckan riktades skarp kritik mot affärerna mellan bolagen. Utredaren hävdade att affärerna gynnade Skandia och missgynnade Skandia Liv, vilket nu konsumentombudsmannen håller med om.