Psykiskt sjuka känsliga för samhällsdebatten

Debatten om den psykiatriska vården har varit het den senaste tiden. Företrädare för Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH, är nu rädda att politikerna ska fatta förhastade beslut som kan göra det sämre för de psykiskt sjuka. Jan-Olof Forsén, är ordförande i förbundet och trodde fram tills nyligen att den gamla rädslan för psykiskt sjuka var på väg att försvinna.
– Jag känner ju nu att det här kommer igen. Attityderna förstärks. Man känner en handlingsförlamning. Och man hoppas att det här drevet ska sluta någon gång så att vi får börja vara kreativa igen och försöka hitta lämpliga lösningar. Och inga snabba grejer nu att vi ska låsa in mer och vad det nu är man hittar på, säger Jan-Olof Forsén. Jan-Olof Forsén har under snart 30år behandlats för psykisk sjukdom efter att ha drabbats av en psykos. I dag har han mediciner som han tycker fungerar och arbetar för de psykiskt sjukas rättigheter i samhället. Han tycker att de möjligheter som finns i dag till tvångsvård räcker. Han anser snarare att det behövs betydligt mer resurser till den öppna vården. Som exempel nämner han att gärningsmännen bakom flera våldsdåd den senaste tiden, faktiskt har sökt hjälp självmant, men inte fått den hjälpen. Han betonar att de allra flesta sjuka inte är farliga för andra, men väl för sig själva. Och han ser bara en bra väg till en fungerande vård. – Det måste vara en dialog med de som har varit sjuka. Vi har varit testflygare och de av oss som har överlevt ska man prata med. Det är ju ingen debatt om alla som tar livet av sig, till och med när de är på en låst vårdavdelning. Sjuka, som alltså kan lida av psykisk ohälsa som är så allvarlig att den kan vara dödlig, berörs förstås mycket av stämningsläget i samhället, säger Jan-Olof Forsén. – Själv blev jag dålig när Palme dog och det var många som hamna inom vården då. Det är många som kommer att hamna inom vården för att Anna Lindh har dött. Vi är alltså känsliga och sedan får vi då på skallen att vi är farliga, säger Jan-Olof Forsén.
Hanna Holmqvist hanna.holmqvist@sr.se