Sverige nedröstat i EU om giftigt ogräsmedel

Som väntat röstade en kommitté på fredagen för att ogräsmedlet Paraquat ska godkännas inom EU, trots att medlet är starkt akut giftigt. Miljö och jordbruksministrarna i Sverige, Finland och Danmark har tidigare skrivit till sina kolleger i övriga EU-länder och krävt ett stopp för Paraquat, men det hjälpte inte.
Det var bara Österrike och Luxemburg, som anslöt sig till de nordiska ländernas linje. Miljöminister Lena Sommestad är upprörd över beslutet. – Jag är oerhört besviken. Det här är ett fruktansvärt giftigt ämne, vi har arbetat hårt från svensk sida och jag har personligen drivit den här frågan i ministerrådet att vi inte skulle godkänna Paraquat och ändå blev det så, säger Lena Sommestad. Kommittén har ju sagt att om man använder det här rätt så är det ingen fara? – Jag delar inte den bedömningen. Det här handlar om människors hälsa, det här är ett akut gifigt ämne. Det är så att händer det en olycka så att någon använder det här på fel sätt så finns det inte ens något motmedel mot det, så det är mycket allvarligt. EU går nu igenom alla bekämpningsmedel på marknaden. Meningen är att de som är farligast för människor och miljö ska fasas ut. Skador kan leda till döden Den som får i sig Paraquat genom huden eller via inandning får skador på lungorna, som kan leda till döden. – Vad vi gör är att skicka en otroligt olycklig signal också ut i världen därför att Paraquat är ett ekymmer i många, många u-länder där människors hälsa är start utsatt på grund av detta och nu skickar vi ett budskap om att ”det här är ingen fara bara man använder det säkert” och det tycker jag är väldigt, väldigt, olyckligt. ”Bör dömas ut redan nu” Det sägs i det nya direktivet att incidenter och hälsoproblem hos jordbrukspersonal ska undersökas och rapporteras. Men i EU:s miljöprogram ska försiktighetsprincipen vara vägledande, alltså att förebygga risker istället för att åtgärda i efterhand. – Vi tycker inte att det här rimmar med försiktighetsprincipen. Vi vet redan idag att det är farligt så vi tycker att det helt klart bör dömas ut redan nu. Det här att det ska utvärderas får ses som ett kompromissförslag där man då har lyckats få med ytterligare några länder på att ändå acceptera ett godkännande. Det tycker jag är olyckligt att det blev på det sättet, säger Lena Sommestad. Varit förbjudet i 20 år i Sverige Många fruktar att godkännandet av Paraquat äventyrar trovärdigheten och den vetenskapliga vederhäftigheten i EU:s genomgång av bekämpningsmedel. Lena Sommestad hoppas på en framtida strängare lagstiftning inom EU. I Sverige har ju Paraquat varit förbjudet i 20 år. – Beslutet är taget. Vi ska se till att göra allt för att se till att detta inte kommer in i Sverige. Min bedömning är att man inte kommer att försöka från industrins sida att återinföra Paraquat i Sverige, men skulle det ske så kommer vi på alla sätt att försöka förhindra detta inom det regelverk vi har, säger miljöminister Lena Sommestad.
Ingrid Gustavsson ingrid.gustavsson@sr.se