Vetenskapsmän i Bagdad sköts för USA-samarbete

En irakisk vetenskapsman sköts till döds i Bagdad bara timmar efter att han hade samtalat med den USA-ledda grupp som söker efter massförstörelsevapen.
Det sa på fredagen David Kay, som leder den inspektörsstyrka på 1.200 personer som USA tillsatte i våras. En annan irakisk vetenskapsman träffades av sex skott men överlevde. David Kay sa också att några irakiska vetenskapsmän har begärt förflyttning till USA, medan andra har bett om garantier för deras säkerhet, eftersom de anser att deras liv är i fara efter samarbetet med inspektörerna. En preliminär rapport häromdagen visar att USA-koalitionen inte har kunnat hitta några massförstörelsevapen i Irak.