Religiösa ledare stöder organdonationer

De svenska ledarna för de västerländska världsreligionerna gör idag ett gemensamt ställningstagande för organdonation och transplantation.
Organ- och vävnadsdonation är inte bara en medmänsklig handling. Det är en handling välsignad av Gud, skriver de i en debattartikel i Dagens Nyheter med anledning av att det på lördagen är den europeiska donationsdagen. Bakom artikeln står ärkebiskop KG Hammar, den katolska kyrkans biskop Anders Arborelius, den judiske rabbinen i Stockholm Philip Spectre och imamen för Sveriges muslimska råd Mahmoud Khalfi.