Morfin skrivs ut i onödan

För mycket narkotiska preparat skrivs ut inom vården. Det anser flera av Sveriges ledande smärtläkare. Morfinpreparat används normalt som smärtlindring vid svåra sjukdomar som cancer, men föreskrivningen tycks öka även för andra sjukdomar.
Morfin och andra narkotiska preparat har länge använts för exempelvis svårt cancersjuka som inte kan få någon annan smärtlindring, men flera av Sveriges ledande smärtläkare oroas nu över att morfinpreparaten allt mer används också vid andra sjukdomar, till exempel smärta i rygg, nacke eller muskler. Smärta som man inte riktigt vet orsakerna till. Starka preparat inte alltid lösningen Förutom biverkningar som trötthet och apati kan det öka riskerna för beroende och missbruk. Smärtlindringen kan därmed leda till nya problem. – Att hjälpa patienten genom starkare och starkare preparat är inte alltid en bra behandlingsmetod vid långvariga smärttillstånd i till exempel leder, muskler och skelett, säger Torsten Gordh som är klinikchef på Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Användningen ses över Tendensen finns även internationellt och Svenska Läkemedelsverket har reagerat. Vid en konferens för personal inom smärtvård nu i veckan försökte man dra upp riktlinjer för en mer återhållsam attityd. Men samtidigt betonar Torsten Gordh att man inte kan ta bort morfinpreparaten helt. – Morfin är den bästa smärtlindring vi kan erbjuda, speciellt vid svår akut smärta. Det är viktigt att understryka att de som verkligen behöver preparaten ska få dem, säger han.
Daniel Rundqvist daniel.rundqvist@sr.se