Persson får kritik för ministerval

Statsminister Göran Persson får kritik för att han gång på gång väljer ministrar som aldrig har suttit i riksdagen. Statsvetarprofessorn Bo Rothstein menar att det är en medveten strategi, Persson kan utan problem sparka den minister som gör honom missnöjd.
– Det ger ju statsministern betydligt mer makt eftersom de här ministrarna oftast inte har någon förankring i hans eget parti. Det innebär att vi får en mer presidentiell ordning i detta, att det är statsministerns ministrar så att säga och inte partiets ministrar. Bo Rothstein menar dessutom att när det nu blir allt vanligare att ministrarna tar sig direkt in i regeringen utan att ha suttit i riksdagen så devalverar det riksdagsuppdraget. Det blir helt enkelt inte lika attraktivt att försöka ta sig till riksdagen. Bara sju av Perssons 21 ministrar har hämtats från riksdagen och för det får Persson också viss kritik av partikamraterna i socialdemokraternas gruppstyrelse i riksdagen. Sven-Erik Österberg, socialdemokrat som leder finansutskottet, tycker att gränsen är nådd. – Jag kan väl säga att man är någonstans där nere att man är så få ur riksdagsgruppen att färre bör det definitivt inte vara. Personligen tycker jag att det kanske skulle vara något större balans, alltså fler från riksdagsgrupp i regeringen än vad som är fallet i dag.
Fredrik Furtenbach fredrik.furtenbach@sr.se
Hannah Holmqvist hannah.holmqvist@sr.se