Mycket höga kvicksilverhalter i Bengtsfors

Det gamla industriområdet EKA i Bengtsfors i Dalsland är mer förorenat av kvicksilver än man tidigare trott. Mängden kvicksilver är 15 ton och inte 5,7 som man beräknat tidigare, skriver Göteborgs-Posten.
På området har det legat en klorkalifabrik och området är en av landets mest förorenade platser. Förutom kvicksilver finns det höga halter av dioxin, bly och tetrakloretylen i jordmassorna. Ett saneringsprogram har gjorts upp och det beräknas kosta 118 miljoner kronor att sanera området i Bengtsfors.