Calle Jonsson begärs utlämnad till Grekland

Den 20-årige svensken Calle Jonsson begärs utlämnad till Grekland. Det beslutades vid den rättegång han var kallad till på Rhodos. Svensken var inte närvarande och därför beslutade domaren att skjuta upp rättegången som tidigast kommer att hållas i mars nästa år.
Med under dagens halvtimmeslånga förhandling var andre ambassadsekreterare i Aten, Isabelle Schlyter. – Calle Jonsson var ju som sagt inte närvarande och hans advokat begärde uppskov med rättegången. Efter att man funderat ett litet tag kom man fram till att man inte kunde gå med på uppskov utan Calle är nu begärd utlämnad för att närvara vid rättegång vid ett senare tillfälle, säger Isabelle Schlyter. Vad som händer nu beror på när den grekiska begäran om utlämning kommer. Lämnas den in före årskiftet kommer Calle Jonssons svenske advokat Leif Silbersky att begära prövning i Högsta domstolen. Då blir det till slut justitieminister Thomas Bodström som får fälla avgörandet om svensken ska lämnas ut eller inte. Men om begäran kommer in efter årskiftet så blir det en rent juridisk prövning i tingsrätten. Calle Jonssons pappa Gösta Jonsson reagerar så här på beskedet om utlämning. – Parodin fortsätter men det är en parodi med mänskligt lidande hur mycket som helst. Det finns ingen skadad, det finns ingen död men processen fortgår och Calle riskerar tio års fängelse, säger Gösta Jonsson, pappa till Calle Jonsson.
Margita Boström margita.bostrom@sr.se