Terroristbekämpning kränker mänskliga rättigheter

Under tisdagen inleder de tio länderna i den sydostasiatiska samarbetsorganisationen Asean ett toppmöte på Bali. Inför mötet går under måndagen medborgarrättsgrupper till attack mot flera av regeringarna i regionen som i kampen mot terrorism har skapat ökad osäkerhet och förföljelse.
I Asean-gruppen ingår också Burma, som styrs av en militärregim. Övriga nationer har inte gjort tillräckligt för att påverka militärregimen anser medborgarrättsaktivister som SR:s korrespondent talat med på Bali. Mänskliga rättigheter kränks – Om jag vore i Asean-ledarnas kläder skulle jag vara mycket ilsken på militärregimen i Burma. Generalerna har ljugit för Asean under många år och sagt att de skulle demokratisera landet. Inget har hänt, säger Debbie Stothard från Altsean, en grupp som med bas i Thailand verkar för demokratisering av Burma. Debbie Stothard och flera andra medborgarrättsaktivister från flera av de sydostasiatiska länderna samlade under måndagen ett stort mediauppbåd i en hotellträdgård inte långt från det konferenscenter där Asean-ländernas stats- och regeringschefer inleder sitt möte under tisdagen. Sunai Phasuk från Forum Asia anklagade Thailands premiärminister Thaksin Shinawatra för att i kampen mot narkotikaligor ha avrättat 2 500 människor utan rättslig prövning. Thailand har också inskränkt yttrandefriheten och mötesrätten enligt Forum Asias representant. Från Singapore, Filippinerna och Indonesien kom också vittnesmål om förföljelse och ökade brott mot de mänskliga rättigheterna. En av de konflikter som nämndes var kampen mellan den indonesiska regeringen och den separatistiska gerillarörelse som finns i Aceh-provinsen. Där inledde militären i våras ett krig mot separatisterna. Sedan i maj har 1 200 dödats, de flesta av dem civila. Burmas avsikter ifrågasätts Störst uppmärksamhet under Asean-mötet på Bali får frågan om vilka avsikter militärregimen i Burma verkligen har när det gäller demokratisering och om oppositionsledaren Aung San Suu Kyi återfår sin frihet. Under söndagen antydde Burmas utrikesminister att regimen anser att hon inte är frihetsberövad eftersom hon finns i sitt eget hus. Debbie Stothard från demokratigruppen Altsean ifrågasätter uttalandet. – Aung San Suu Kyi har inte återfått friheten, hon har ingen rörelsefrihet och ett stort antal av hennes nära medarbetare i oppositionen är fängslade, säger Debbie Stothard.
Lars Gunnar Erlandson, Bali i Indonesien lars-gunnar.erlandson@sr.se