Svenska företag backar men det finns vinnare

Det är mindre risk att driva företag i en mindre kommun än i en större. Genomsnittsföretagen i Surahammar, Skinnskatteberg, Älvdalen, Filipstad, Högsby och Bjurholm hamnar i topp i lönsamhetsligan i landet. Omvänt tycks företag i större städer och i storstäderna ha haft det svårare att lyckas.
Det är Upplysningscentralen, UC, som undersökt lönsamheten år 2002 jämfört med 2001 för sammanlagt 194 000 företag. Samtliga kommuner finns med i undersökningen som visar att bolagens sammanlagda vinst minskade med 13 procent. Allra svårast har det varit för företag i storstadsområdena. –Det finns flera olika skäl till det. Ett skäl är att flera av de branscher som finns i storstäderna - byggnadsföretag och restaurangbranschen - är branscher där prispressen och konkursfrekvensen är hög. Konkurrensen är större än i glesbygdskkommunerna, säger Roland Siegblad vid UC. I mindre städer och i glesbygdskommuner är enligt Siegblad kunderna mer trogna ett företag och kan inte heller byta leverantör lika lätt som i en storstadsregion. Undersökningen visar också att landets småföretagarmecka, i småländska Gnosjö, inte lyckats öka lönsamheten, den har tvärtom minskat med 32 procent där. Och sett till lönsamhet i hela landet, så minskade de svenska aktiebolagens vinster från 208 miljarder kronor år 2001 till 181 miljarder 2002. Ett tapp på 27 miljarder eller 13 procent. –2002 var ett tufft år och det finns ingenting just nu som pekar på att det vänder upp under 2003. De företag som gick sämst var de mindre företagen - de hade det tuffast, säger Roland Siegblad på Upplysningscentralen UC. Tommy Fredriksson