Clowner del av svensk sjukvård

I dag, måndag, samlas 26 sjukhusclowner från hela Norden på en konferens i Lund. Sjukhusclownen är numera en del av den svenska sjukvården och måste, som andra i sjukvården, få möjlighet till fortbildning.
Ann Elmqvist Fridh är sjukhusclown och lekterapeut på Barn- och ungdomssjukhuset i Lund. – Det är ett ganska nytt område, så det är viktigt att ha en löpande fortbildning. Det är ju många frågeställningar som dyker upp. Clowngruppernas arbete bygger på franska och amerikanska förebilder. Det handlar om att stimulera och aktivera sjuka barn i en miljö av slangar och apparater. Läkare kan numera ordinera en clown som uppmuntran. Ann Elmqvist Fridh är en av två clowner som går clownronden i Lund. – Det jag märker i mötena med barnen och ungdomarna är den värme och glädje som uppstår i mötena och hur barnen växer när de får vara de som är de starka, de som kan. Tror du att barnen blir friskare av landets sjukhusclowner? – Jag tror att barnen i mötena mår bättre. Sjukhusclowner är en liten del av en stor helhet. Den medicinska effekten av ett clownbesök kan vara svår att mäta. Men leenden och skratt är clownernas kvitton då de möter barn i rullstolar, barn med droppställningar och barn som är så sjuka att de inte kan lämna sina sängar. – De barnen möter vi på rummet. men det spelar ingen roll hur sjuk man än är, för man har alltid en frisk kärna. Det är det vi ska locka fram, säger Ann Elmqvist Fridh, sjukhusclown i Lund.
Jens Ericson, Ekot i Malmö mailto:jens.ericson@sr.se