Skolverket ser över om elever ska få bära burka

Frågan om skolelever ska få ha burka, det vill säga heltäckande kläder, har blivit aktuell på Burgårdens gymnasium i Göteborg. Två elever, 16 och 19 år gamla, kom till höstterminsstarten med kläder som bara visade ögonen. Nu arbetar Skolverket fram rekommendationer för vad som ska gälla i landets skolor.
– Vi är ovana vid detta och har kanske lite svårt att föra en konversation när vi bara ser ögonen, rektor säger Staffan Hallström. Du visste inte om att de skulle gå klädda så här? – Nej, det hade jag inte en aning om. Snabbt ta fram policy Det var ingen på skolan som visste att flickorna skulle klä sig heltäckande när terminen började. Därför tvingades skolan snabbt ta fram en policy om vilka regler som skulle gälla när det handlade om klädsel. – Skolans policy är tillsvidare att man på lektionstid visar ansiktet och att man i samband med provtillfällen och vid andra tillfällen då man behöver identifiera sig är beredd att visa ansiktet. Men i övrigt på skolgården så behöver man inte göra det, säger Staffan Hallström. Får gå heltäckta Överenskommelsen med flickorna blev alltså att de skulle få lov att gå heltäckta utanför klassrummet men att de måste visa ansiktet under lektionstid. Rektorn skickade dock frågan om elevernas klädsel vidare till Skolverket. Ingegerd Hillborn, chefsjurist på Skolverket, arbetar just nu med att ta fram rekommendationer till landets skolor. Hon tycker att det svårt att resonera sig fram till vad som är rätt och fel enligt regler och lagar. – När det är en kulturell yttring så måste man titta på kopplingarna till skollagen där vi ju har bestämmelser om vår värdegrund och i den ligger att man ska respektera andra kulturer och lära sig att leva med andra kulturer, säger hon. Och det skulle kunna komma i konflikt med jämställdhetsperspektivet? – Ja, det skulle det kunna göra. Det gäller att hitta en balansgång, säger Ingegerd Hillborn. Ögonen syns knappt Flickornas klädsel består av ett svart tygstycke som går ned till anklarna, svarta handskar och en svart sjal som täcker hår och ansikte och bara lämnar en liten öppning för ögonen. De har inget tyggaller framför ögonen men öppningen är minimal och det är nätt och jämnt att ögonen syns. Så här förklarar flickorna själva varför de valt att klä sig på det här sättet. – Vi har det för att vi är muslimer och det är sunna, något som man inte måste göra men man gör det för allas skull. Vi vill bli accepterade såsom vi är och såsom vi vill klä oss, säger en av flickorna på Burgårdens gymnasium i Göteborg. Flickorna säger att det är helt och hållet deras eget beslut att klä sig som de gör. De säger att de på senare tid har blivit mer och mer intresserade av religiösa frågor och på sätt kommit underfund med att det här är rätt klädsel för en muslimsk kvinna. Framförallt är det ett sätt att skydda sig för andras blickar och bedömningar, säger flickorna. – Att inte titta på mig och inte vill ha uppmärksamhet. Om de skulle se mig som ”hon har fin kropp, eller hon har ful kropp” men det vill jag inte. Jag vill helt enkelt täcka mig så att de inte vet vad som finns under de här kläderna, säger en av flickorna på Burgårdens gymnasium i Göteborg.
Alexander Norén alexander.noren@sr.se
Sten Ola Berdenius sten-ola.berdenius@sr.se