Turkiska trupper i Irak en möjlighet

Den turkiska regeringen är nu villig att placera turkiska soldater i Irak. På måndagen överlämnades förslaget till parlamentet efter en förfrågan från USA.
Bakom förslaget finns förhoppningen att förbättra relationerna med USA. Därför uppmanar den turkiska regeringen parlamentet att godkänna förslaget om att skicka ett stort antal soldater till Irak. Byteshandel med USA Antalet soldater som kommer att skickas är inte känt, men USA har bett Turkiet förstärka alliansens trupper med 10 000 soldater. I gengäld har USA lovat att de kurder i norra Irak som tillhör den tidigare PKK-gerillan och utför terrorattacker i Turkiet ska elimineras eller upplösas. Med militära medel om ingen annan lösning finns. Inför bombningarna av Irak i mars, när det turkiska parlamentet röstade nej till att låta amerikanska soldater gå in i norra Irak över turkiskt territorium, försämrades relationerna till USA kraftigt. Motreaktionen blev att USA avisade alla turkiska förslag om att sända in armén i norra Irak för att stoppa eventuella flyktingströmmar till Turkiet. Indien vill inte vara med USA har bett Indien, Pakistan, Sydkorea och Turkiet att bidra med soldater. Men Indien har avböjt och Pakistan har sagt att det bara kan ske med ett FN-mandat. Redan på tisdagen kan det turkiska parlamentet rösta i den svåra frågan. Motståndet mot kriget i Irak har alltid varit starkt i Turkiet och på måndagen har demonstranter kastat rödfärg utanför regeringskansliet i Ankara för att protestera.
Christina Gustafsson christina.gustafsson@sr.se