Bush möblerar om arbetet med Irak och Afghanistan

I USA har president Bush beslutat att skapa en ny ledningsgrupp för arbetet i Irak och Afghanistan, skriver tidningen New York Times. Den stora omorganisationen sker mot bakgrund av den växande kritiken mot Vita Huset för hur presidenten handskas med de båda krishärdarna.
Det här är så nära någon kommer att erkänna att det inte fungerar, så säger en regeringstjänsteman till New York Times. Men president Bush nationella säkerhetsrådgivare Condoleeza Rice förklarar att ommöbleringen bara är ett erkännande att arbetet nu är inne i en annan fas. Just Rice kommer att leda den nya stabiliseringsgrupp som bildas och som ska bestå av fyra delar: antiterrorarbete, den politiska situationen i Irak, ekonomisk utveckling och mediakontakter. Rumsfeld får mindre makt Förändringen tolkas som ett sätt för Vita Huset att få större direktkontroll över situationen i de båda länderna, där inte minst de fortsatta våldsamheterna och förlusterna av amerikanska soldaters liv, gjort att kritiken mot president Bush utrikespolitik ökat kraftigt den senaste tiden och hans förtroendesiffror här i USA har fallit i samma takt. Vissa bedömare ser nyordningen som ett sätt att minska försvarsminister Donald Rumsfelds roll och makt i återuppbyggnadsarbetet. Han har varit den som fått mest kritik för vad man menar varit en undermålig planering för arbetet i Irak efter kriget. Enligt New York Times så stödjer Rumsfeld förändringen och en regeringstjänsteman säger att försvarsministern bara är glad att få slippa lite av ansvaret. Afghanistan ska få mer tid Även om Irak kommer ta mest av de nya kommittéernas tid, så ska de också ägna sig åt Afghanistan där den långsamma takten i återuppbyggnadsarbetet är en källa till irritation och kritiska frågor, inte minst i den amerikanska kongressen. För rådgivaren Condoleeza Rice innebär omorganisationen att hon får en mer aktiv roll som också naturligtvis innebär att hon personligen riskerar mer direkt kritik om den nya lösningen inte leder till de önskade förbättringarna.
Anders Ask, New York anders.ask@sr.se