Livbolag behöver också ny lag

Fondbolagens förening vill att livbolagens pensionsförsäkringar också skall rymmas i den nya lag om finansiell rådgivning som riksdagen snart skall ta ställning till.
Den som vill spara till sin pension har i princip tre möjligheter. Fondförsäkring där man själv väljer vilka fonder man vill spara i, Individuellt pensionssparande som kan vara fonder eller aktier och traditionell pensionsförsäkring som innebär att man bara bestämmer sig för vilket belopp man vill spara. Sen placerar livbolaget pengarna som dom vill. 1 juli nästa år är det tänkt att en ny lag ska börja gälla och som ska göra det tryggare för den som sparar. Finansiella rådgivare måste ha viss kompetens och råden ska dokumenteras. Men det här gäller alltså bara när man sparar i fonder och inte i den traditionella pensionsförsäkringen.