Regeringens extra miljarder nådde inte psykiatrin

Delar av regeringens extra miljarder till psykiatrin nådde aldrig verksamheten, det visar en rundringning som Ekot gjort. Socialministern har lovat att 2,7 miljarder skulle satsas på psykiatrin. Men inget av de elva landsting som Ekot talat med har gett psykiatrin alla de pengar som avsågs.
– I de här landstingen vi har varit har man sett det här som något man använder i den ordinarie budgetprocessen och ingen kunde redogöra för vart pengarna har gått, säger Arianne Andersson projektledare på riksrevisionen och tidigare avdelningsdirektör på Riksrevisionsverket. Många vet inte vart pengarna gick Förra året kunde mindre än hälften av alla landsting redogöra för vart psykiatripengarna tagit vägen. Enligt en rundringning som Ekot har gjort har många fortfarande svårt att visa hur de använts, Stockholm och Östergötland är två exempel. Inget av de elva landsting som svarade på frågorna har satsat så mycket som regeringen ville. Vissa landsting har istället använt pengarna för att täcka hål i budgeten. Men det finns undantag, landstinget i Dalarna har under flera år prioriterat psykiatrin. Engqvists pengar har gått till barn- och ungdomssatsningar. Förvaltningschefen Sören Fogde känner inte igen den kritik som nu framförs mot vården. Han tror att det är ett storstadsproblem. – Det finns problem förstås även på landsorten men inte av den karaktär som man målar upp i massmedia. Vi upplever inte att vi avvisar människor som behöver slutenvård och inte heller att personer som är i behov av psykiatrisk öppenvård inte får det, säger Sören Fogde. Landstingen trixar med siffrorna Men Riksrevisionsverket är kritiskt även mot vissa av de landsting som i efterhand pekar på satsningar som man gjort inom psykiatrin. – Det går att konstruera i siffror. Det väsentliga för oss var om de hade tänkt på de här pengarna som öronmärkta, säger Arianne Andersson. Både Riksrevisionsverket och Läkarförbundet som gjort en egen undersökning skyller lika mycket på regeringen för att pengarna hamnade fel. Luddigt avtal gjorde det möjligt Genom att göra avtalet otydligt så bäddade man för att landstingen själva kunde välja hur pengarna skulle användas. Därför finns det heller inga garantier för att psykiatrin verkligen kommer att få de utlovade miljarderna ens i framtiden.
Sara Hägg sara.hägg@sr.se
Susan Ritzén susan.ritzen@sr.se