Svenska läkare vet för lite om patienternas smärta

Svenska läkare har för dåliga kunskaper om sina patienters smärta. Det anser en av Sveriges ledande smärtforskare. Många människor med kronisk smärta skickas i onödan runt i vården eftersom läkarna inte hittar några orsaker till att det gör ont, och många tas till slut inte längre på allvar.
– Problemet är att man kan ha mycket ont utan att ha någon allvarlig sjukdom. När doktorn säger ”jag hittar inget fel på dig” och patienten säger ”jag har väldigt ont”, så kan båda ha rätt, säger Bengt Sjölund, professor i rehabiliteringsmedicin i Umeå. Tar man inte den här smärtan på allvar? – Ofta inte, eller också tar man den på för stort allvar. Stort problem även om det inte är farligt De flesta svenskar har nu och då ont någonstans utan att bekymra sig alltför mycket om det. Men för vissa är smärtan värre och kan bli till ett stort problem, med oro och ängslan. Trots att det inte finns någon fysisk orsak till att det gör ont och trots att det inte är något farligt. Kroppens organ är helt enkelt extra känsliga hos en del, enligt vad forskarna kommit fram till. Inom sjukvården kallas det här somatiserad smärta och i det räknar man bland annat in många fall av fibromyalgi och whiplashskador enligt Bengt Sjölund. Även hypokondriker brukar placeras där. Även om smärtan är högst påtaglig hos patienten så är det lätt att läkaren avfärdar det hela alldeles för snabbt eller skickar vidare patienten inom vården när man inte hittar något fel. – Vi talar om ”doctors shopping”. Det betyder att man konsumerar enormt mycket sjukvård på grund av sin oro att den här smärtan betyder något allvarligt. Det sker en väldig massa onödiga laborativa- och röntgenundersökningar, i stället för att man använder kunskaperna som finns och tolkar och informerar patienten på rätt sätt. För dålig kunskap Bengt Sjölund anser att kunskaperna kring den somatiserade smärtan är för dålig bland läkarna. Det är sällan ämnet tas upp i utbildningen. Universitetssjukhuset i Umeå är ett av få ställen som faktiskt forskar i ämnet. För det går att göra livet bättre för de här patienterna. Framför allt genom att ta smärtan på allvar, samtidigt som man är tydlig och förklarar att man inte behöver vara orolig även om det gör ont. – Dels måste man bemöta patienten respektfullt och korrekt och göra en korrekt analys. Dels måste patienten få en, helst egenkontrollerad, form av smärtlindring och förstå att hon eller han ska tolka den här smärtan på ett annat sätt än hon eller han normalt gör. Visserligen besvärlig, men inte som hotande. En saklig bedömning, ge korrekt information och visa på hur man kan förbättra sitt sätt att hantera livssituationen med det här smärttillståndet, säger Bengt Sjölund.
Daniel Rundqvist, Ekot i Jönköping daniel.rundqvist@sr.se